لیست قیمت فرش های ماشینی – تا تاریخ امروز شنبه 18 آذر 1402

صارمی کالا

لیست قیمت فرش های ماشینی – تا تاریخ امروز شنبه 18 آذر 1402 لیست قیمت فرش های ۷۰۰ شانه اکرلیک درجه یک تا امروز شنبه 18 آذر 1402 به شرح زیر است : قیمت فرش ۶ متری ۷۰۰ شانه: بین ۵/۰۰۰/۰۰۰تومان تا ۸/۰۰۰/۰۰۰تومان قیمت فرش ۹ متری ۷۰۰ شانه: بین ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان تا ۱۱/۰۰۰/۰۰۰تومان قیمت فرش […]